Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Ο αρχολίπαρος κι ο σπουδαρχίδης.

"Αν τα παιδιά της Βοστώνης, ο κ. Παπανδρέου, παύσει να φαντάζει ως αρχολίπαρος, και ο κ. Σαμαράς, ως σπουδαρχίδης, ο τόπος δεν θα δει προκοπή".

Να αγιάσει το στόμα σου άνθρωπε.


Σημείωμα προς τους δημοσιογράφους:

Σύμφωνα με το λεξικό Δημητράκου, οι λέξεις σπουδαρχίδης και αρχολίπαρος ερμηνεύονται ως εξής:
αρχολίπαρος: O τους άρχοντας λιπαρών, κολακεύων, ίνα λάβη αρχήν ή ίνα καρπωθή τι εκ των αρχόντων.
σπουδαρχίδης: (κωμ. πατρωνυμικόν του σπουδαρχίας), ο υιός του επιζητούντος αξιώματα, θέσεις, ο μικρός θεσιθήρας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου