Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Να τους πετύχεις όλους μαζί... και να μην ξέρεις από που να πάρεις ευλογία.

https://lh4.googleusercontent.com/9hUHLvMvYDeh-aAnV_a9lSNIr52yiCcEnktGj_-4Z4jRY21EhUWCoNBo3VO9RxDkqgvinTDMqhPNq7J6fXjECR_qM2GtBkUEllIdV3yNRj6Cn-WfaXX5Vr0Y1NU1WhK1igDxtqMx